مختصري راجع به طرز كار و آشنائي با اسيلوسكوپ

مختصري راجع به طرز كار و آشنائي با اسيلوسكوپ.

دياگرام ساده اي از يك اسيلوسكوپ در شكل 1 نشان داده شده است. قسمت اصلي اين وسيله اندازه گيري الكترونيكي؛ لامپ اشعه كاتوديك آن ميباشد. اين لامپ شامل قسمتهاي سه گانه ( تفنگ الكتروني؛ سيستم انحراف؛ و پرده حساس ) ميباشد.

1-   تفنگ الكتروني مهمترين قسمت يك لامپ اشعه كاتوديك بوده و و ظيفه آن تهيه يك شعاع بسيار باريك الكتروني است. شعاع الكتروني ؛ مانند ساير لامپهاي خلاء از طريق يك فيلامان و يك كاتد (بعنوان منبع الكترون) ايجاد ميشود. بلافاصله بعد از كاتد يك استوانه فلزي واقع شده كه گريد و يا شبكه ناميده ميشود؛ با اعمال يك پتانسيل مثبت بر روي اين شبكه نسبت به كاتد ميتوان مقدار الكترونهائي كه از داخل استوانه بخارج جاري ميشوند كنترل نمود. كنترل اين پتانسيل باعث كم و پر نور شدن اثر شعاع الكتروني بر روي پرده حساس خواهد شد. الكترونها پس از خارج شدن از شبكه از درون سه آند ميگذرند؛ اين سه آند بصورت يك لنز الكترونيكي عمل نموده قادرند شعاع الكتروني را متمركز و بصورت يك شعاع باريك در آورند ( تمركز اشعه با تغيير پتانسيل آند دوم كنترل ميشود ).

2-   سيستم انحراف از چهار صفحه X1 , X2, Y1, Y2­  تشكيل شده است. اعمال پتانسيل الكتريكي بهر جفت صفحه ( صفحات انحراف عمودي و صفحات انحراف افقي ) موجب انحراف شعاع الكتروني خواهد شد. مثالهائي از چكونگي انحراف شعاع الكتروني در شكلهاي 2-7 نمايش داده شده اند.

3-   پرده حساس در حقيقت صفحه تصوير لامپ اشعه كاتوديك ( CRO) است؛ اين صفحه با ماده حساسي پوشانيده شده است كه در اثر بر خورد ؛ الكترونهاي شعاع الكتروني؛ متناسب با جنس مادهُ حساس ؛ نوري با رنگهاي مختلف توليد ميشود. پس از آنكه اصابت الكترونها با پرده حساس قطع شد ؛ براي مدت كوتاهي ( متناسب با پسماند ماده حساس ) محل بر خورد شعاع الكتروني روشن باقي ميماند.

معرفي و آموزش كار با اسكوپ

اسيلوسكوپ اشعه كاتدي يك دستگاه نمايش دهنده است. در صورتي كه ديگر دستگاههاي نمايش دهنده فقط مقدار ولتاژ يا مقادير ديگر الكتريكي را نمايش مي دهند اما اسيلوسكوپ اشعه كاتدي قادر است مقدار، فاز، فركانس موج و روابط بين مقادير آنها را نمايش دهد. خلاصه اطلاعات بسيار زيادي از نظر كمي و كيفي در مورد كارهاي اندازه گيري الكترونيك به اسيلوسكوپ داده شده است و با قسمت هاي متعلق به دستگاه هر اندازه گيري با رديف فركانسهاي زياد با اسيلوسكوپ امكان پذير است.
طرح ساده طبقاتي يك اسيلوسكوپ اشعه كاتدي در شكل(1-7) نشان داده شده است. طبقات اين اسيلوسكوپ شامل لامپ اشعه كاتديCRT ، تقويت كننده مرورX-Amp و قسمت منبع تغذيه PUمي باشد.

4-لامپ اشعه كاتدي


جهت مشاهده ادامه مطالب به ادرس زیر مراجعه کنید

http://www.btmco.ir/osiloscope-digital.aspx

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید
تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز
[تهران]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : تجهیزات غیر مخرب NDT، تجهیزات بازرسی ، پایش ، ابزار دقیق، میگر، دوربین کرونا ، ترموویژن ، ویدئو بروسکوپ ، کالیبراسیون ، ترموگراف ، ترموگرافی ، دوربین حرارتی ، مولتی متر ، کلمپ آمپرمتر ، متر لیزری ، دوربین کرونا
  • نوع مالکیت: شرکت سهامی خاص
  • تلفن: 021-33941362، 021-33957143، 021-33931174
محصولات و خدمات
بروز رسانی 15 ساعت پیش